PostgreSQL 10.5

PostgreSQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ và đối tượng được phát triển tại khoa điện toán Đại học California dựa trên POSTGRES 4.2. PostgreSQL chạy được trên tất cả các hệ điều hành như Linux, UNIX, Mac OS X, Solaris và Windows.  Nhiều công ty lớn như Apple, Fujitsu, Red

Nhà xuất bản/tổ chức PostgreSQL Global Development Group

Chức năng của phần mềm

Kiểu dữ liệu đa dạng: Hỗ trợ nhiều loại kiểu dữ liệu, bao gồm kiểu nguyên thủy (số nguyên, số thực, chuỗi, boolean), kiểu cấu trúc (ngày/giờ, mảng, phạm vi, UUID), kiểu tài liệu (JSON/JSONB, XML, key-value), kiểu hình học (điểm, đường thẳng, vòng tròn, đa giác) và kiểu tùy chỉnh.

Toàn vẹn dữ liệu: Có rất nhiều tính năng để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu, bao gồm khóa chính (primary keys), khóa ngoại (foreign keys), ràng buộc duy nhất (unique), ràng buộc not-null và ràng buộc loại trừ (check constraint).

Hiệu suất: PostgreSQL có nhiều tính năng để cải thiện hiệu suất, bao gồm lập danh mục (b-tree, multicolumn, expressions, partial), lập danh mục nâng cao (GiST, SP-Gist, KNN GiST, GIN, BRIN, Bloom filters), trình lập kế hoạch/trình tối ưu hóa truy vấn phức tạp, quét index-only và thống kê số liệu trên nhiều cột.

Điều khiển đồng thời: Điều khiển đồng thời nhiều phiên bản (MVCC) và truy vấn đọc song song.

Độ tin cậy và phục hồi sau thảm hoạ: đảm bảo độ tin cậy và phục hồi sau thảm hoạ, bao gồm ghi nhật ký ghi trước (Write-ahead Logging – WAL), replication, khôi phục điểm-theo-thời-gian (Point-in-time-recovery – PITR) và không gian bảng.

Bảo mật: bao gồm xác thực qua nhiều phương thức, hệ thống kiểm soát truy cập mạnh mẽ, bảo mật cấp độ cột và hàng.

Khả năng mở rộng: PostgreSQL có khả năng mở rộng cao, bao gồm hỗ trợ nhiều ngôn ngữ thủ tục (PL/PGSQL, Perl, Python), trình wrapper dữ liệu ngoài và nhiều tiện ích mở rộng bổ sung như PostGIS.

Điều chỉnh và cấu hình tùy chỉnh: cho phép người dùng điều chỉnh và tùy chỉnh cấu hình theo nhu cầu của họ. Các cấu hình được cung cấp bao gồm tối ưu hóa hiệu suất, quản lý bộ đệm, quản lý kết nối, và nhiều hơn nữa.

Tích hợp với các ngôn ngữ lập trình: PostgreSQL hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình như PL/pgSQL, PL/Python, PL/Perl, PL/Tcl, PL/Java và PL/R. Điều này cho phép người dùng viết các chức năng tùy chỉnh và lưu trữ thủ tục trực tiếp trong cơ sở dữ liệu.

Tiện ích mở rộng: PostgreSQL có thư viện tiện ích mở rộng bao gồm PostGIS, hỗ trợ địa lý và địa chính xác; pgAdmin, một công cụ quản lý cơ sở dữ liệu đồ họa; và một loạt các công cụ khác để hỗ trợ việc phát triển và quản lý cơ sở dữ liệu PostgreSQL.

Khả năng mở rộng: PostgreSQL có thể mở rộng để quản lý các cơ sở dữ liệu lớn với hàng trăm terabyte hoặc petabyte dữ liệu và hàng nghìn người dùng. Nó có thể được triển khai trên nhiều máy chủ để tăng khả năng phục vụ và đảm bảo sự ổn định và tin cậy.

Tính bảo mật: PostgreSQL có các tính năng bảo mật mạnh mẽ như xác thực đa cấp độ, quản lý truy cập, mã hóa và kiểm tra toàn vẹn dữ liệu. Nó cũng hỗ trợ các tiêu chuẩn bảo mật như SSL và GSSAPI.

Tính sẵn sàng: PostgreSQL hỗ trợ các tính năng sẵn sàng như sao lưu và khôi phục, sao lưu điểm thời gian, và sao lưu phân tán. Điều này đảm bảo rằng các cơ sở dữ liệu của bạn luôn sẵn sàng và có khả năng phục hồi trong trường hợp xảy ra thảm họa hoặc sự cố.

Chi tiết sản phẩm

PostgreSQL 10.5

Ngày phát hành Phiên bản mới nhất 08/12/2023 (10.5)

Hình thức bảo trì

Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh

Mô tả chi tiết

PostgreSQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ và đối tượng được phát triển tại khoa điện toán Đại học California dựa trên POSTGRES 4.2. PostgreSQL chạy được trên tất cả các hệ điều hành như Linux, UNIX, Mac OS X, Solaris và Windows.  Nhiều công ty lớn như Apple, Fujitsu, Red Hat, Cisco, Juniter Network đều đang xây dựng sản phẩm dịch vụ trên nền PostgreSQL.