Viện công nghệ số và chuyển đổi số Quốc gia Việt Nam (NIDIT).

Giới thiệu chung:

NIDIT là tổ chức hàng đầu chuyên nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực công nghệ số, đặc biệt là về chuyển đổi số ở cấp quốc gia. Chúng tôi cam kết đưa ra những giải pháp và công nghệ hiện đại nhất để hỗ trợ sự phát triển bền vững và toàn diện của quốc gia.

NIDIT hướng đến việc nghiên cứu, phát triển và triển khai các giải pháp công nghệ số để nâng cao chất lượng cuộc sống, tăng cường sức mạnh kinh tế và thúc đẩy sự phát triển bền vững của Việt Nam.

NIDIT đặt ra mục tiêu trở thành một trung tâm hàng đầu về nghiên cứu công nghệ số trong khu vực, góp phần quan trọng vào cách mạng công nghiệp 4.0 và định hình tương lai số của Việt Nam.

Lĩnh Vực Nghiên Cứu:

  • Chuyển đổi số ở cấp quốc gia và các ngành công nghiệp khác nhau.
  • Trí tuệ nhân tạo, học máy, và phân tích dữ liệu lớn.
  • An ninh mạng và quản lý rủi ro số.
  • Công nghệ Blockchain và ứng dụng trong quản lý công việc và dữ liệu…

Đối Tác và Hợp Tác:

NIDIT chủ động hợp tác với các tổ chức nghiên cứu, doanh nghiệp và cơ quan chính phủ để đưa ra những giải pháp hiệu quả và thúc đẩy sự hợp tác toàn diện trong lĩnh vực công nghệ số.

Kho Mã Nguồn Mở Quốc Gia:

Là một phần quan trọng của sứ mệnh của chúng tôi, NIDIT đang tích cực xây dựng và phát triển Kho Mã Nguồn Mở Quốc Gia. Đây là nơi tập trung các dự án và sản phẩm mã nguồn mở, giúp cộng đồng và doanh nghiệp có thể sử dụng, đóng góp và tận dụng các giải pháp công nghệ một cách linh hoạt.

Mục Tiêu:

  • Tạo ra một nguồn tài nguyên phong phú và đa dạng để thúc đẩy sự sáng tạo.
  • Hỗ trợ cộng đồng phát triển và chia sẻ giải pháp công nghệ.
  • Nâng cao chất lượng và an toàn của sản phẩm thông qua cộng đồng đóng góp.

Cộng Đồng Đóng Góp:

Chúng tôi mời gọi các nhà phát triển, chuyên gia công nghệ và cộng đồng người dùng để tham gia vào việc đóng góp ý kiến, báo cáo lỗi và đề xuất cải tiến để Kho Mã Nguồn Mở ngày càng trở nên mạnh mẽ và hiệu quả.

NIDIT, với đội ngũ chuyên gia đa ngành và sự cam kết mạnh mẽ, là động lực mạnh mẽ đằng sau sự phát triển toàn diện của Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi số và cách mạng công nghiệp 4.0. Chúng tôi tin rằng, thông qua những nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tiên tiến, chúng ta có thể định hình một tương lai số phồn thịnh và bền vững cho đất nước.