Hướng Dẫn Đóng Góp Phần Mềm

1. Đăng ký hoặc đăng nhập tài khoản:

 • Trước tiên, bạn cần phải đăng ký tài khoản trên nền tảng quản lý mã nguồn mở của NIDIT. Điều này giúp theo dõi đóng góp của bạn và tương tác với cộng đồng.

2. Xem Danh sách sản phẩm hiện Có:

 • Trước khi đóng góp, hãy xem danh sách các sản phẩm hiện có trong Kho Mã Nguồn Mở để đảm bảo rằng sản phẩm của bạn không trùng lặp và có thể đóng góp giá trị thêm.

3. Chuẩn bị thông tin sản phẩm:

 • Cung cấp thông tin chi tiết và chính xác về sản phẩm bạn muốn đóng góp, bao gồm:
  • Tên sản phẩm.
  • Mô tả ngắn về chức năng và mục tiêu sử dụng.
  • Hướng dẫn cài đặt và sử dụng cơ bản.

4. Gửi thông tin sản phẩm hoặc yêu cầu sửa đổi:

 • Gửi thông tin sản phẩm đóng góp của bạn đến chúng tôi:
  • Mô tả chi tiết về nội dung của đóng góp.
  • Các thay đổi bạn thực hiện.
  • Bất kỳ yêu cầu kỹ thuật hoặc sửa lỗi nào.

5. Chờ duyệt và thẩm định:

 • Sản phẩm của bạn sẽ được chờ đợi để được duyệt và thẩm định bởi nhóm phát triển của NIDIT. Quá trình này có thể mất một khoảng thời gian tùy thuộc vào tải công việc và ưu tiên của dự án.

6. Tương tác và sửa đổi:

 • Nhóm phát triển có thể đưa ra góp ý hoặc yêu cầu điều chỉnh nếu cần thiết. Hãy tham gia tích cực trong quá trình này để đảm bảo sản phẩm của bạn đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn.

7. Công bố và lưu trữ:

 • Khi sản phẩm được chấp nhận, nó sẽ được công bố và lưu trữ trong Kho Mã Nguồn Mở của NIDIT. Bạn sẽ được thông báo khi sản phẩm của bạn đã chính thức được thêm vào kho.

Lưu ý:

 • Bạn có thể đóng góp nhiều sản phẩm, nhưng hãy cân nhắc tới chất lượng và giá trị thêm mà mỗi sản phẩm mang lại.
 • Luôn giữ liên lạc thông qua các kênh cộng đồng để nhận được hỗ trợ và tương tác với cộng đồng người sử dụng và những người đóng góp khác.

Lợi ích đóng góp:

 • Đóng góp mã nguồn mở không chỉ là cách để chia sẻ kiến thức của bạn mà còn là cơ hội để xây dựng danh tiếng trong cộng đồng và phát triển kỹ năng cá nhân.
 • Mọi đóng góp được công nhận và đánh giá cao, đồng thời tạo ra một nguồn tài nguyên phong phú và đa dạng cho cộng đồng người phát triển và người sử dụng.
Đóng góp