Nền tảng

Danh mục các nền tảng mã nguồn mở phổ biến hỗ trợ các nhà phát triển.

Các nền tảng mã nguồn mở phổ biến được các nhà phát triển trong nước và trên toàn thế giới sử dụng.

Các tài nguyên trong kho nguồn mở được quản lý bởi với sự hợp tác của Hiệp hội nguồn mở Việt Nam và Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số Quốc gia. Mọi người đều có thể tham gia đóng góp vào kho mã nguồn mở này.

Xem thêm

Sakai là một nền tảng phần mềm giáo dục mã nguồn mở , hướng tới cộng đồng, miễn phí được thiết kế để hỗ trợ giảng dạy, nghiên cứu và cộng tác. Các hệ thống thuộc loại này còn được gọi là hệ thống quản lý học tập (LMS), hệ thống quản lý khóa học

Chi tiết →

AngularSpree là một ứng dụng thương mại điện tử Angular. AngularSpree hiện là một phần của dự án Aviacommerce

Chi tiết →

Ứng dụng di động GrandNode là một giải pháp cửa hàng công cộng có thể tùy chỉnh cho phần mềm thương mại điện tử.

Chi tiết →

DKAN là một nền tảng dữ liệu mở nguồn mở được lấy cảm hứng từ CKAN (Mạng lưu trữ kiến ​​thức toàn diện) và được xây dựng dựa trên Drupal CMS (Hệ thống quản lý nội dung).

Chi tiết →

CKAN là một giải pháp phần mềm hoàn chỉnh về truy cập và sử dụng dữ liệu – bằng cách cung cấp công cụ để xuất bản, chia sẻ, tìm kiếm và sử dụng dữ liệu (bao gồm lưu trữ dữ liệu và cung cấp các thư viện dữ liệu APIs mạnh mẽ).

Chi tiết →

Shuup là một nền tảng Multivendor thị trường nguồn mở. Nó là một giải pháp thị trường đáng tin cậy, thân thiện với người dùng, dễ sử dụng. Shuup Marketplace sử dụng các tiêu chuẩn chung sẽ thúc đẩy các ứng dụng web và di động của bạ. Phần mềm Shuup giúp đáp ứng cả

Chi tiết →

Shopware là một phần mềm thương mại điện tử mã nguồn mở được viết bằng PHP.

Chi tiết →

Pimcore là nền tảng phần mềm PHP dành cho doanh nghiệp nguồn mở để quản lý thông tin sản phẩm, quản lý dữ liệu chủ, quản lý dữ liệu khách hàng, quản lý tài sản kỹ thuật số, quản lý nội dung và thương mại kỹ thuật số.

Chi tiết →