Angularspree 1.0.0

AngularSpree là một ứng dụng thương mại điện tử Angular. AngularSpree hiện là một phần của dự án Aviacommerce

Nhà xuất bản/tổ chức Aviacommerce

Chức năng của phần mềm

Các tính năng của ứng dụng di động này là: –
Trang danh sách sản phẩm
Trang chi tiết sản phẩm
Bộ lọc theo Danh mục, tùy chọn, kích thước, v.v.
Sắp xếp(Hàng mới về, Giá)
Tìm kiếm nâng cao và tự động hoàn thành với Elaticsearch
Thêm/cập nhật vào giỏ hàng
Thông báo cập nhật đơn hàng, thanh toán thất bại
Tính năng Chat với người bán, nhắn tin
Phương thức thanh toán (COD, Stripe, Payubiz, RazorPay và 29 phương thức khác)

Lĩnh Vực
 • Nền Tảng
 • Chi tiết sản phẩm

  Angularspree 1.0.0

  Ngày phát hành Phiên bản mới nhất (1.0.0)

  Hình thức bảo trì

  Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh

  Mô tả chi tiết

  AngularSpree là một ứng dụng thương mại điện tử Angular. AngularSpree hiện là một phần của dự án Aviacommerce