Sylius 1.12.13

Sylius là nền tàng thương mại điện tử mã nguồn mở dựa trên Symfony 4 – PHP framework mạnh nhất hiện nay (Doctrine, Twig,…) và hoàn toàn thích hợp cho mọi loại hình doanh nghiệp.

Nhà xuất bản/tổ chức

Chức năng của phần mềm

Là giải pháp cung cấp mọi tính năng thiết yếu cho bất kỳ trang Thương mại điện tử cơ bản nào:

Khách hàng, phân chia quản lý theo nhóm, liên hệ;
Giỏ hàng, đơn hàng, hóa đơn;
Sản phẩm và danh mục hàng hóa;
Tiền tệ và chức năng đa ngôn ngữ;
Khuyến mại, các chức năng cấu hình giỏ hàng;

Lĩnh Vực
 • Nền Tảng
 • Chi tiết sản phẩm

  Sylius 1.12.13

  Ngày phát hành Phiên bản mới nhất (1.12.13)

  Hình thức bảo trì

  Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh

  Mô tả chi tiết

  Sylius là nền tàng thương mại điện tử mã nguồn mở dựa trên Symfony 4 – PHP framework mạnh nhất hiện nay (Doctrine, Twig,…) và hoàn toàn thích hợp cho mọi loại hình doanh nghiệp.