Mailchimp

Đây là một nền tảng nguồn mở thương mại điện tử NodeJS đầu tiên của API Mở và nó cho phép khách hàng tùy chỉnh đầy đủ, mở rộng, làm lại và triển khai một cửa hàng trực tuyến hoặc công nghệ thị trường. Nó được xây dựng bằng Node.js, MongoDB và GraphQL, hoạt động

Nhà xuất bản/tổ chức Dan Kurzius

Chức năng của phần mềm

Một nền tảng thương mại nhanh, hiện đại và thời gian thực
Môi trường phát triển dựa trên Docker
Kiến trúc dựa trên microservice
Khởi chạy và định cấu hình với một lệnh CLI duy nhất
Một hệ thống plugin linh hoạt
Lưu trữ nhiều cửa hàng trong cài đặt đơn lẻ
Sản phẩm linh hoạt và hệ thống thực hiện
Quản lý theo dõi hàng tồn kho và đơn hàng
Nguồn mở hoàn toàn

Lĩnh Vực
 • Nền Tảng
 • Chi tiết sản phẩm

  Mailchimp

  Ngày phát hành Phiên bản mới nhất ()

  Hình thức bảo trì

  Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh

  Mô tả chi tiết

  Đây là một nền tảng nguồn mở thương mại điện tử NodeJS đầu tiên của API Mở và nó cho phép khách hàng tùy chỉnh đầy đủ, mở rộng, làm lại và triển khai một cửa hàng trực tuyến hoặc công nghệ thị trường. Nó được xây dựng bằng Node.js, MongoDB và GraphQL, hoạt động với cài đặt NPM, Docker và Kubernetes