Pimcore

Pimcore là nền tảng phần mềm PHP dành cho doanh nghiệp nguồn mở để quản lý thông tin sản phẩm, quản lý dữ liệu chủ, quản lý dữ liệu khách hàng, quản lý tài sản kỹ thuật số, quản lý nội dung và thương mại kỹ thuật số.

Nhà xuất bản/tổ chức Elements.at New Media Solutions GmbH

Chức năng của phần mềm

Danh mục đầu tư của Pimcore bao gồm các giải pháp phần mềm nguồn mở để quản lý dữ liệu chính đa miền và các giải pháp cho thương mại kỹ thuật số đa kênh và quản lý nội dung. Ngoài phiên bản cộng đồng miễn phí, giải pháp phần mềm còn có sẵn dưới dạng phiên bản doanh nghiệp. Nền tảng phần mềm bao gồm các chức năng quản lý thông tin sản phẩm ( PIM ), quản lý nội dung web ( CMS ), quản lý tài sản kỹ thuật số ( DAM ) và thương mại điện tử , đồng thời có sẵn theo giấy phép GPLv3 nguồn mở và PEL (Giấy phép doanh nghiệp Pimcore) độc quyền.

Lĩnh Vực
 • Nền Tảng
 • Chi tiết sản phẩm

  Pimcore

  Ngày phát hành Phiên bản mới nhất ()

  Hình thức bảo trì

  Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh Tiếng Đức

  Mô tả chi tiết

  Pimcore là nền tảng phần mềm PHP dành cho doanh nghiệp nguồn mở để quản lý thông tin sản phẩm, quản lý dữ liệu chủ, quản lý dữ liệu khách hàng, quản lý tài sản kỹ thuật số, quản lý nội dung và thương mại kỹ thuật số.