Laravel

Laravel là một PHP framework, có mã nguồn mở và miễn phí, được xây dựng nhằm hỗ trợ phát triển các phần mềm, ứng dụng, theo kiến trúc MVC.

Nhà xuất bản/tổ chức Taylor Otwell

Chức năng của phần mềm

Những tính năng tuyệt vời có thể kể đến của Laravel là:

Composer: sử dụng để nâng cấp, cài đặt…
Eloquent ORM: thao tác với cú pháp đẹp mắt và đơn giản.
Restful API: hỗ trợ biến Laravel thành một web service API.
Artisan: cung cấp các lệnh cần thiết để phát triển ứng dụng.
View: giúp code sạch sẽ hơn rất nhiều.
Migrations: hỗ trợ tạo các trường trong cơ sở dữ liệu, thêm các cột trong bảng, tạo mối quan hệ giữa các bảng, hỗ trợ quản lý cơ sở dữ liệu.
Authentication: cung cấp sẵn các tính năng đăng nhập, đăng ký, quên mật khẩu…
Unit Testing: hỗ trợ test lỗi để sửa chữa.

Lĩnh Vực
 • Nền Tảng
 • Chi tiết sản phẩm

  Laravel

  Ngày phát hành Phiên bản mới nhất ()

  Hình thức bảo trì

  Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh

  Mô tả chi tiết

  Laravel là một PHP framework, có mã nguồn mở và miễn phí, được xây dựng nhằm hỗ trợ phát triển các phần mềm, ứng dụng, theo kiến trúc MVC.