SPID

Hệ thống nhận dạng kỹ thuật số công cộng

Hệ thống nhận dạng kỹ thuật số công cộng (viết tắt SPID ) là hệ thống duy nhất để truy cập bằng nhận dạng kỹ thuật số vào các dịch vụ trực tuyến của cơ quan hành chính công Ý và các cá nhân tham gia. Người dân và doanh nghiệp có thể truy cập

Nhà xuất bản/tổ chức

Chức năng của phần mềm

Lĩnh Vực
 • Nền Tảng
 • Chi tiết sản phẩm

  SPID

  Hệ thống nhận dạng kỹ thuật số công cộng

  Ngày phát hành Phiên bản mới nhất 19/11/2019 ()

  Hình thức bảo trì

  Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh Tiếng ý

  Mô tả chi tiết

  Hệ thống nhận dạng kỹ thuật số công cộng (viết tắt SPID ) là hệ thống duy nhất để truy cập bằng nhận dạng kỹ thuật số vào các dịch vụ trực tuyến của cơ quan hành chính công Ý và các cá nhân tham gia. Người dân và doanh nghiệp có thể truy cập các dịch vụ này bằng danh tính kỹ thuật số duy nhất cho phép truy cập và sử dụng từ mọi thiết bị.

  SPID là giải pháp cho phép công dân truy cập một cách đơn giản nhanh chóng và an toàn  vào các dịch vụ kỹ thuật số của chính quyền địa phương và trung ương bằng nhận dạng kỹ thuật số.  Nền tảng có thể sử dụng trên máy tính, máy tính bảng và điện thoại thông minh.

  Lợi ích đối với công dân:

  Quá trình xác thực danh tính chỉ diễn ra một lần và có giá trị mãi mãi.

  Ưu điểm đối với Nhà cung cấp dịch vụ:

  Danh tính của người dùng được xác thực.

  Không cần quản lý quy trình đăng ký/công nhận, tiết kiệm chi phí liên quan.

  Các thuộc tính bắt buộc (ngày/nơi sinh, giới tính, email, điện thoại, v.v.)

  Các thuộc tính khác đã được người dùng điền (địa chỉ cư trú, v.v.)

  Spid có thể tích hợp vào nhiều ứng dụng và ứng dụng được trong nhiều lĩnh vực ví dụ dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm v.v.