DKAN

DKAN là một nền tảng dữ liệu mở nguồn mở được lấy cảm hứng từ CKAN (Mạng lưu trữ kiến ​​thức toàn diện) và được xây dựng dựa trên Drupal CMS (Hệ thống quản lý nội dung).

Nhà xuất bản/tổ chức CivicActions

Chức năng của phần mềm

Các mô-đun và hệ thống con của DKAN được tổ chức xung quanh bốn chức năng dữ liệu chính:

Sự quản lý

Tổng hợp

Khả năng khám phá

Khả năng sử dụng

Lĩnh Vực
 • Nền Tảng
 • Chi tiết sản phẩm

  DKAN

  Ngày phát hành Phiên bản mới nhất ()

  Hình thức bảo trì

  Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh

  Mô tả chi tiết

  DKAN là một nền tảng dữ liệu mở nguồn mở được lấy cảm hứng từ CKAN (Mạng lưu trữ kiến ​​thức toàn diện) và được xây dựng dựa trên Drupal CMS (Hệ thống quản lý nội dung).