Solidus

Solidus là một nền tảng thương mại điện tử nguồn mở hoàn chỉnh và rất linh hoạt được xây dựng bằng ngôn ngữ Ruby và được duy trì bởi một cộng đồng các nhà phát triển. Solidus cho phép bạn xây dựng cửa hàng của mình trên một bộ thương mại điện tử hoàn chỉnh

Nhà xuất bản/tổ chức Nebulab

Chức năng của phần mềm

Tùy chỉnh chức năng của cửa hàng, chức năng quản trị nhanh chóng

Lĩnh Vực
 • Nền Tảng
 • Chi tiết sản phẩm

  Solidus

  Ngày phát hành Phiên bản mới nhất ()

  Hình thức bảo trì

  Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh

  Mô tả chi tiết

  Solidus là một nền tảng thương mại điện tử nguồn mở hoàn chỉnh và rất linh hoạt được xây dựng bằng ngôn ngữ Ruby và được duy trì bởi một cộng đồng các nhà phát triển. Solidus cho phép bạn xây dựng cửa hàng của mình trên một bộ thương mại điện tử hoàn chỉnh có thế tùy chỉnh chức năng của cửa hàng, chức năng quản trị nhanh chóng