Docs Italia beta

Tài liệu công cộng, kỹ thuật số

Docs Italia là công cụ xuất bản các tài liệu hành chính và kỹ thuật, mang đến cho công dân cơ hội đọc và nhận xét một cách đơn giản và dễ tiếp cận. Docs Italia đơn giản hóa đáng kể quá trình xuất bản. Các tài liệu sử dụng hệ thống kiểm soát phiên

Nhà xuất bản/tổ chức AGID

Chức năng của phần mềm

Những hoạt động chính:

Cải tiến công cụ tìm kiếm dựa trên ElasticSearch với các bộ lọc theo mức độ phổ biến, nhà xuất bản, thẻ, dự án.

Hoàn thiện và ghi lại các API để lấy dữ liệu và thông tin chi tiết về tài liệu.

Quản lý từ vựng được kiểm soát để gắn thẻ nội dung và cải thiện khả năng điều hướng giữa các tài liệu liên quan.

Cải thiện giao diện của trang web.

Đơn giản hóa quy trình triển khai và hỗ trợ.

Hợp nhất cơ sở hạ tầng và quản lý nhật ký, cải thiện chiến lược phục hồi trong trường hợp xảy ra sự cố.

Cung cấp khả năng đưa nội dung Docs Italia vào trang web của của khách hàng.

Lĩnh Vực
 • Nền Tảng
 • Chi tiết sản phẩm

  Docs Italia beta

  Tài liệu công cộng, kỹ thuật số

  Ngày phát hành Phiên bản mới nhất 30/09/2022 (beta)

  Hình thức bảo trì Nội bộ

  Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh Tiếng ý

  Mô tả chi tiết

  Docs Italia là công cụ xuất bản các tài liệu hành chính và kỹ thuật, mang đến cho công dân cơ hội đọc và nhận xét một cách đơn giản và dễ tiếp cận.

  Docs Italia đơn giản hóa đáng kể quá trình xuất bản. Các tài liệu sử dụng hệ thống kiểm soát phiên bản làm nguồn dữ liệu, khuyến khích cộng tác viết và mở ra khả năng phân tích, trực quan hóa và so sánh giữa các phiên bản của cộng đồng.