Sakai 22.0

Sakai là một nền tảng phần mềm giáo dục mã nguồn mở , hướng tới cộng đồng, miễn phí được thiết kế để hỗ trợ giảng dạy, nghiên cứu và cộng tác. Các hệ thống thuộc loại này còn được gọi là hệ thống quản lý học tập (LMS), hệ thống quản lý khóa học

Nhà xuất bản/tổ chức Apereo Foundation

Chức năng của phần mềm

Lĩnh Vực
 • Nền Tảng
 • Chi tiết sản phẩm

  Sakai 22.0

  Ngày phát hành Phiên bản mới nhất (22.0)

  Hình thức bảo trì

  Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh

  Mô tả chi tiết

  Sakai là một nền tảng phần mềm giáo dục mã nguồn mở , hướng tới cộng đồng, miễn phí được thiết kế để hỗ trợ giảng dạy, nghiên cứu và cộng tác. Các hệ thống thuộc loại này còn được gọi là hệ thống quản lý học tập (LMS), hệ thống quản lý khóa học (CMS) hoặc môi trường học tập ảo (VLE). Sakai được phát triển bởi cộng đồng gồm các tổ chức học thuật, tổ chức thương mại và cá nhân. Nó được phân phối theo Giấy phép Cộng đồng Giáo dục , một loại giấy phép nguồn mở