Agorum Core 8.3.0

Agorum core là hệ thống Quản lý nội dung doanh nghiệp mã nguồn mở và miễn phí của agorum Software GmbH đến từ Đức . Một trong những tính năng chính là Document-Network-Share, một giao thức liên lạc chủ yếu được sử dụng bởi các máy tính được trang bị Microsoft Windows thường được sử

Nhà xuất bản/tổ chức Công ty phần mềm Agorum

Chức năng của phần mềm

Liên kết tài liệu
Cấu trúc tài liệu dựa trên thư mục
Lưu trữ các loại đối tượng khác nhau (Tài liệu, Thư, …)
Siêu dữ liệu/thuộc tính tùy chỉnh
Bộ (tìm kiếm được lưu trữ)
Lịch sử tài liệu tự động
Thùng chu kỳ máy chủ
Sao lưu tích hợp
Làm cho tài liệu không thể thay đổi (một số cấp độ khóa)
Đăng nhập. Thoát ra
Thư mục thông minh (thực hiện các tác vụ tự động trên thư mục, như lưu trữ, xóa, gửi tới quy trình làm việc)
Tích hợp email
Wiki tích hợp
Diễn đàn tích hợp
Hỗ trợ TIF ​​/ PDF/A
OCR tích hợp [mô-đun bổ sung]
Thông báo
Ghi chú
Chuyển đổi tài liệu sang nhiều định dạng (PDF, HTML, …)
Đa ngôn ngữ

Chi tiết sản phẩm

Agorum Core 8.3.0

Ngày phát hành Phiên bản mới nhất (8.3.0)

Hình thức bảo trì

Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh Tiếng Đức

Mô tả chi tiết

Agorum core là hệ thống Quản lý nội dung doanh nghiệp mã nguồn mở và miễn phí của agorum Software GmbH đến từ Đức . Một trong những tính năng chính là Document-Network-Share, một giao thức liên lạc chủ yếu được sử dụng bởi các máy tính được trang bị Microsoft Windows thường được sử dụng để chia sẻ tệp, máy in, cổng nối tiếp và các liên lạc linh tinh giữa các nút trên mạng .