Kibana

Kibana cung cấp khả năng trực quan hóa bên trên nội dung được lập chỉ mục trên cụm Elaticsearch. Người dùng có thể tạo các biểu đồ thanh , đường và phân tán hoặc biểu đồ hình tròn và bản đồ trên khối lượng dữ liệu lớn. Kibana cũng cung cấp một công cụ trình

Nhà xuất bản/tổ chức

Chức năng của phần mềm

Chi tiết sản phẩm

Kibana

Ngày phát hành Phiên bản mới nhất ()

Hình thức bảo trì

Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh Tiếng Đức

Mô tả chi tiết

Kibana cung cấp khả năng trực quan hóa bên trên nội dung được lập chỉ mục trên cụm Elaticsearch. Người dùng có thể tạo các biểu đồ thanh , đường và phân tán hoặc biểu đồ hình tròn và bản đồ trên khối lượng dữ liệu lớn.
Kibana cũng cung cấp một công cụ trình bày, được gọi là Canvas , cho phép người dùng tạo các bản trình bày lấy dữ liệu trực tiếp trực tiếp từ Elaticsearch