Drupal Commerce 2.17

Drupal Commerce là phần mềm thương mại điện tử mã nguồn mở giúp tăng cường hệ thống quản lý nội dung Drupal . Trong bối cảnh của một trang web dựa trên Drupal, Drupal Commerce [2] giới thiệu các sản phẩm để mua; hướng dẫn khách hàng thực hiện quy trình thanh toán; theo dõi

Nhà xuất bản/tổ chức Commerce Guys

Chức năng của phần mềm

Chi tiết sản phẩm

Drupal Commerce 2.17

Ngày phát hành Phiên bản mới nhất (2.17)

Hình thức bảo trì

Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh Tiếng Đức

Mô tả chi tiết

Drupal Commerce là phần mềm thương mại điện tử mã nguồn mở giúp tăng cường hệ thống quản lý nội dung Drupal . Trong bối cảnh của một trang web dựa trên Drupal, Drupal Commerce [2] giới thiệu các sản phẩm để mua; hướng dẫn khách hàng thực hiện quy trình thanh toán; theo dõi hóa đơn, biên lai, đơn đặt hàng và thanh toán; tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển và thanh toán; và thực hiện các chức năng khác mà người bán trực tuyến cần.