Mobilizon

Mobilizon là một phần mềm nguồn mở để lập kế hoạch sự kiện và quản lý nhóm, được Framasoft ra mắt vào tháng 10 năm 2020 nhằm cung cấp giải pháp thay thế miễn phí cho các nền tảng của GAFAM (Facebook, Meetup.com , EventBrite). Mobilizon đã đạt được nhiều sự chú ý trong giới

Nhà xuất bản/tổ chức Framasoft

Chức năng của phần mềm

Các tính năng được Mobilizon
tạo tài khoản nhờ email và mật khẩu;
nhận thông báo qua email;
tạo và quản lý nhiều danh tính trên cùng một tài khoản;
tạo, sửa đổi hoặc xóa các sự kiện;
từ danh tính bạn đã sử dụng để tạo sự kiện;
với khả năng tạo, lưu giữ, sửa đổi (và xóa) các sự kiện ở chế độ nháp;
với khả năng xác thực (hoặc từ chối) yêu cầu tham gia theo cách thủ công;
mà bạn có thể dễ dàng chia sẻ trên mạng của mình hoặc qua email;
mà bạn có thể thêm vào lịch của mình.
Bạn có thể đăng ký tham gia một sự kiện bằng cách chọn một trong những danh tính của mình;
báo cáo nội dung có vấn đề cho người điều hành diễn đàn;
quản lý các báo cáo về nội dung có vấn đề.

Chi tiết sản phẩm

Mobilizon

Ngày phát hành Phiên bản mới nhất ()

Hình thức bảo trì

Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh Tiếng Catalan Tiếng Đức

Mô tả chi tiết

Mobilizon là một phần mềm nguồn mở để lập kế hoạch sự kiện và quản lý nhóm, được Framasoft ra mắt vào tháng 10 năm 2020 nhằm cung cấp giải pháp thay thế miễn phí cho các nền tảng của GAFAM (Facebook, Meetup.com , EventBrite). Mobilizon đã đạt được nhiều sự chú ý trong giới hacker tương đối nhanh, nhưng cũng sớm xuất hiện trong bối cảnh văn hóa ở Châu Âu và gần đây hơn là trên các phương tiện truyền thông CNTT chính thống.