Ametys 4.7.4

Ametys là một hệ thống quản lý nội dung (CMS) mã nguồn mở và miễn phí được viết bằng Java . Nó dựa trên JSR-170 để lưu trữ nội dung, Open Social để hiển thị tiện ích và khung định hướng XML. Nó được thiết kế chủ yếu để chạy các trang web, blog, mạng

Nhà xuất bản/tổ chức Ametys

Chức năng của phần mềm

Ametys đi kèm với nhiều tính năng:
Nền tảng đa trang web và đa ngôn ngữ
Chỉnh sửa mặt trước
Hỗ trợ nguồn cấp dữ liệu RSS
Trình quản lý thư viện tài liệu, Alfresco và tích hợp thư viện tài liệu khác
Tích hợp LDAP
Công cụ trang web : nguồn cấp dữ liệu nhận xét, nút Chia sẻ , tích hợp nguồn cấp dữ liệu Twitter, tiện ích OpenSocial
Blog và wiki
Quản lý bản tin
Quản lý biểu mẫu web
Quản lý khảo sát trực tuyến
Bản đồ

Chi tiết sản phẩm

Ametys 4.7.4

Ngày phát hành Phiên bản mới nhất (4.7.4)

Hình thức bảo trì

Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh

Mô tả chi tiết

Ametys là một hệ thống quản lý nội dung (CMS) mã nguồn mở và miễn phí được viết bằng Java . Nó dựa trên JSR-170 để lưu trữ nội dung, Open Social để hiển thị tiện ích và khung định hướng XML. Nó được thiết kế chủ yếu để chạy các trang web, blog, mạng nội bộ và mạng ngoại vi lớn của công ty trên cùng một máy chủ.