Chamilo 1.11.26

Chamilo là một hệ thống quản lý nội dung và học tập điện tử bằng phần mềm miễn phí (theo giấy phép GNU/GPL ), nhằm mục đích cải thiện khả năng tiếp cận giáo dục và kiến ​​thức trên toàn cầu. Nó được hỗ trợ bởi Hiệp hội Chamilo, có các mục tiêu bao gồm

Nhà xuất bản/tổ chức Thành viên cộng đồng BeezNest và Chamilo

Chức năng của phần mềm

Các tính năng chính của Chamilo LMS
các khóa học, người dùng và chu trình đào tạo (bao gồm các dịch vụ web SOAP để quản lý từ xa)
mạng xã hội học tập
Công cụ soạn thảo và tương thích SCORM 1.2
Hỗ trợ LTI 1.1
chế độ đa tổ chức (với cổng quản lý trung tâm)
bài kiểm tra kiểm soát thời gian
ký tự quốc tế (UTF-8)
tự động tạo chứng chỉ
theo dõi tiến trình của người dùng
đào tạo dựa trên năng lực (CBT) được tích hợp với Huy hiệu mở Mozilla
nhiều múi giờ
hỗ trợ đã được chứng minh cho hơn 700.000 người dùng (cổng thông tin duy nhất trên một máy chủ)

Chi tiết sản phẩm

Chamilo 1.11.26

Ngày phát hành Phiên bản mới nhất (1.11.26)

Hình thức bảo trì

Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh Tiếng Đức

Mô tả chi tiết

Chamilo là một hệ thống quản lý nội dung và học tập điện tử bằng phần mềm miễn phí (theo giấy phép GNU/GPL ), nhằm mục đích cải thiện khả năng tiếp cận giáo dục và kiến ​​thức trên toàn cầu. Nó được hỗ trợ bởi Hiệp hội Chamilo, có các mục tiêu bao gồm quảng bá phần mềm, duy trì kênh liên lạc rõ ràng và xây dựng mạng lưới các nhà cung cấp dịch vụ và cộng tác viên phần mềm.