openCRX

openCRX là một giải pháp CRM mở đáp ứng nhu cầu của các tổ chức yêu cầu sự phối hợp đa chức năng trên toàn doanh nghiệp trong việc tạo doanh số, thực hiện bán hàng, tiếp thị và các hoạt động dịch vụ cho khách hàng, đối tác, nhà cung cấp hoặc bên trung

Nhà xuất bản/tổ chức openCRX

Chức năng của phần mềm

Chi tiết sản phẩm

openCRX

Ngày phát hành Phiên bản mới nhất ()

Hình thức bảo trì

Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh Tiếng Đức

Mô tả chi tiết

openCRX là một giải pháp CRM mở đáp ứng nhu cầu của các tổ chức yêu cầu sự phối hợp đa chức năng trên toàn doanh nghiệp trong việc tạo doanh số, thực hiện bán hàng, tiếp thị và các hoạt động dịch vụ cho khách hàng, đối tác, nhà cung cấp hoặc bên trung gian.