Hiển thị kết quả duy nhất

openCRX là một giải pháp CRM mở đáp ứng nhu cầu của các tổ chức yêu cầu sự phối hợp đa chức năng trên toàn doanh nghiệp trong việc tạo doanh số, thực hiện bán hàng, tiếp thị và các hoạt động dịch vụ cho khách hàng, đối tác, nhà cung cấp hoặc bên trung

Chi tiết →