Gửi phản hồi

Viện Nghiên cứu về Công nghệ số và Chuyển đổi số Quốc gia (NIDIT) của Việt Nam! NIDIT là tổ chức hàng đầu chuyên nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực công nghệ số, đặc biệt là về chuyển đổi số ở cấp quốc gia. Chúng tôi cam kết đưa ra những giải pháp và công nghệ hiện đại nhất để hỗ trợ sự phát triển bền vững và toàn diện của quốc gia.

NIDIT hướng đến việc nghiên cứu, phát triển và triển khai các giải pháp công nghệ số để nâng cao chất lượng cuộc sống, tăng cường sức mạnh kinh tế và thúc đẩy sự phát triển bền vững của Việt Nam.

Hãy liên hệ với chúng tôi.