Thống kê

Ngôn ngữ phát triển

Tên Số lượng
C55
C++31
C#31
Java26
PHP25
Javasript20
Python20
HTML11
Shell10
CSS6

Nền Tảng

Tên Số lượng
Linux118
windows114
Mac Os86
Web17
ubuntu12
ios11
android9