Hiển thị tất cả 2 kết quả

Ubuntu Desktop là hệ điều hành máy tính dựa trên Debian GNU/Linux, một bản phân phối Linux thông dụng

Chi tiết →

Ubuntu server là một hệ điều hành mã nguồn máy tính mở miễn phí nó được xây dựng dựa trên Debian GNU/Linux để người dùng cài đặt cho máy chủ để phục vụ các dịch vụ trên internet cũng người dùng, đặc biệt là mạng doanh nghiệp, cơ quan.

Chi tiết →