Foswiki 2.1.8

Foswiki có kiến ​​trúc mở được lập trình và triển khai bằng ngôn ngữ Perl và JavaScript chạy trên các máy chủ web tiêu chuẩn như Apache , Nginx và lighttpd. Foswiki không chỉ phát triển mã mà còn cung cấp hỗ trợ trực tuyến, bao gồm cả trên IRC. Các tính năng cốt lõi

Nhà xuất bản/tổ chức Cộng đồng Foswiki

Chức năng của phần mềm

Foswiki là một wiki có cấu trúc hoạt động như một nền tảng ứng dụng cho các ứng dụng dựa trên web. Cụ thể, nó cung cấp khả năng thao tác giống như cơ sở dữ liệu đối với các trường được lưu trữ trên các trang, và cung cấp ngôn ngữ truy vấn giống như SQL để hỗ trợ việc nhúng các báo cáo vào các trang wiki.

Các ứng dụng Wiki thường được gọi là ứng dụng tình huống vì chúng được người dùng tạo ra đặc biệt cho những nhu cầu rất cụ thể. Ví dụ: người dùng đã xây dựng các ứng dụng Foswiki bao gồm bảng trạng thái trung tâm cuộc gọi, danh sách việc cần làm , hệ thống kiểm kê , sổ tay nhân viên , trình theo dõi lỗi , ứng dụng blog , diễn đàn thảo luận, báo cáo trạng thái cùng với các bản tổng hợp.

Chi tiết sản phẩm

Foswiki 2.1.8

Ngày phát hành Phiên bản mới nhất (2.1.8)

Hình thức bảo trì

Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh Tiếng Đức

Mô tả chi tiết

Foswiki có kiến ​​trúc mở được lập trình và triển khai bằng ngôn ngữ Perl và JavaScript chạy trên các máy chủ web tiêu chuẩn như Apache , Nginx và lighttpd. Foswiki không chỉ phát triển mã mà còn cung cấp hỗ trợ trực tuyến, bao gồm cả trên IRC. Các tính năng cốt lõi bao gồm trình soạn thảo TinyMCE WYSIWYG , công cụ tìm kiếm tích hợp, cơ sở dữ liệu văn bản mặc định và giao diện người dùng có thể tùy chỉnh, cũng như nguồn cấp dữ liệu RSS / Atom , hỗ trợ e-mail và giao diện cơ sở dữ liệu để hỗ trợ các giải pháp cơ sở dữ liệu có thể mở rộng chẳng hạn như MongoDB và MySQL. Các tính năng bổ sung liên quan đến bảo mật bao gồm hệ thống kiểm soát phiên bản có thể kiểm tra , xác thực người dùng, hệ thống kiểm soát truy cập, bảo vệ giả mạo yêu cầu trên nhiều trang web và các tiện ích mở rộng ngăn chặn thư rác được cải thiện.