Bacula 13.0.1

Bacula là một hệ thống sao lưu máy tính cấp doanh nghiệp, mã nguồn mở dành cho các mạng không đồng nhất. Nó được thiết kế để tự động hóa các tác vụ sao lưu thường yêu cầu sự can thiệp của quản trị viên hệ thống hoặc người vận hành máy tính.

Nhà xuất bản/tổ chức Kern Sibbald

Chức năng của phần mềm

Các tính năng của Bacula bao gồm:

Tùy chọn mạng
TCP / IP – giao tiếp máy khách-máy chủ sử dụng các cổng và dịch vụ tiêu chuẩn thay vì RPC cho NFS , SMB , v.v.; điều này giúp giảm bớt việc quản trị tường lửa và bảo mật mạng
CRAM-MD5 – xác thực máy khách-máy chủ có thể định cấu hình
GZIP / LZO – nén phía máy khách để giảm mức tiêu thụ băng thông mạng ; quá trình này chạy tách biệt với quá trình nén phần cứng được thực hiện bởi thiết bị sao lưu
TLS – mã hóa truyền thông mạng [6]
MD5 / SHA – xác minh tính toàn vẹn của tệp
CRC – xác minh tính toàn vẹn của khối dữ liệu
PKI – mã hóa dữ liệu sao lưu
NDMP – plugin phiên bản doanh nghiệp [7]
sao lưu đám mây với một số dịch vụ lưu trữ tệp S3

Chi tiết sản phẩm

Bacula 13.0.1

Ngày phát hành Phiên bản mới nhất (13.0.1)

Hình thức bảo trì

Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh

Mô tả chi tiết

Bacula là một hệ thống sao lưu máy tính cấp doanh nghiệp, mã nguồn mở dành cho các mạng không đồng nhất. Nó được thiết kế để tự động hóa các tác vụ sao lưu thường yêu cầu sự can thiệp của quản trị viên hệ thống hoặc người vận hành máy tính.