OCS Inventory 2.11.1

Open Computer and Software Inventory Thế hệ tiếp theo (OCS Inventory NG) là phần mềm miễn phí cho phép người dùng kiểm kê tài sản CNTT . OCS-NG thu thập thông tin về phần cứng và phần mềm của các máy nối mạng chạy chương trình máy khách OCS (“Đại lý kiểm kê OCS”). OCS

Nhà xuất bản/tổ chức OCS Inventory NG

Chức năng của phần mềm

Chi tiết sản phẩm

OCS Inventory 2.11.1

Ngày phát hành Phiên bản mới nhất (2.11.1)

Hình thức bảo trì

Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh Tiếng Đức

Mô tả chi tiết

Open Computer and Software Inventory Thế hệ tiếp theo (OCS Inventory NG) là phần mềm miễn phí cho phép người dùng kiểm kê tài sản CNTT . OCS-NG thu thập thông tin về phần cứng và phần mềm của các máy nối mạng chạy chương trình máy khách OCS (“Đại lý kiểm kê OCS”). OCS có thể hình dung hàng tồn kho thông qua giao diện web. Hơn nữa, OCS còn bao gồm khả năng triển khai các ứng dụng trên máy tính theo tiêu chí tìm kiếm . IpDiscover phía tác nhân cho phép khám phá toàn bộ máy tính và thiết bị được nối mạng.