b2evolution 7.2.5

b2evolution là một hệ thống quản lý cộng đồng và nội dung được viết bằng PHP và được hỗ trợ bởi cơ sở dữ liệu MySQL . Nó được phân phối dưới dạng phần mềm miễn phí theo Giấy phép Công cộng GNU .

Nhà xuất bản/tổ chức François Planque

Chức năng của phần mềm

Được biết đến chủ yếu nhờ khả năng đa blog, b2evolution cũng bao gồm “tất cả các tính năng của công cụ blog truyền thống” như quản lý tệp và ảnh, giao diện nâng cao, hỗ trợ nhiều miền, quyền chi tiết của người dùng và tuân thủ các tiêu chuẩn W3C. Nó cài đặt trên hầu hết mọi máy chủ LAMP ( Linux , Apache , MySQL / MariaDB , PHP ). Phần mềm sẽ chạy trên IIS sử dụng FastCGI , nhưng các máy chủ cơ sở dữ liệu khác ngoài MySQL và MariaDB không được hỗ trợ. Cấu hình được xử lý thông qua trình cài đặt hoặc back-end quản trị.

Ngoài khả năng quản lý nhiều blog, b2evolution còn hỗ trợ nhiều người dùng và quản trị viên trong một lần cài đặt mà không cần plugin bên ngoài. b2evolution cũng hỗ trợ nhiều plugin của bên thứ ba. Chúng bao gồm các tiện ích mở rộng định dạng văn bản cho phép Dệt may, Auto-P, Greymatter, BB code , Texturize, LaTeX và mặt cười đồ họa . Ngoài ra, còn có các plugin hỗ trợ tích hợp hoàn toàn với các công cụ của bên thứ ba như Gallery 2 , YouTube và digg .

Chi tiết sản phẩm

b2evolution 7.2.5

Ngày phát hành Phiên bản mới nhất (7.2.5)

Hình thức bảo trì

Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh

Mô tả chi tiết

b2evolution là một hệ thống quản lý cộng đồng và nội dung được viết bằng PHP và được hỗ trợ bởi cơ sở dữ liệu MySQL . Nó được phân phối dưới dạng phần mềm miễn phí theo Giấy phép Công cộng GNU .