VirtueMart 4.2.4

Cửa hàng trực tuyến

VirtueMart (trước đây gọi là mambo-phpShop ) là một ứng dụng thương mại điện tử mã nguồn mở được thiết kế như một phần mở rộng của Mambo hoặc Joomla! hệ thống quản lý nội dung (CMS). VirtueMart được viết bằng PHP và yêu cầu môi trường cơ sở dữ liệu MySQL để lưu trữ.

Nhà xuất bản/tổ chức Sören Eberhardt-Biermann

Chức năng của phần mềm

irtueMart hỗ trợ số lượng sản phẩm và danh mục không giới hạn, với các sản phẩm có thể được gán cho nhiều danh mục. Cho đến phiên bản 3, nó đã cho phép bán các sản phẩm có thể tải xuống. Chức năng đó hiện nay chủ yếu được hỗ trợ bởi các plugin đăng ký riêng biệt. Nó cung cấp chế độ danh mục trong đó các tính năng giỏ hàng bị tắt. VirtueMart hỗ trợ nhiều mức giá cho một sản phẩm, dựa trên nhóm người mua sắm hoặc phạm vi số lượng và cho phép sử dụng nhiều cổng thanh toán khác nhau.

Chi tiết sản phẩm

VirtueMart 4.2.4

Cửa hàng trực tuyến

Ngày phát hành Phiên bản mới nhất (4.2.4)

Hình thức bảo trì

Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Catalan Tiếng Đức

Mô tả chi tiết

VirtueMart (trước đây gọi là mambo-phpShop ) là một ứng dụng thương mại điện tử mã nguồn mở được thiết kế như một phần mở rộng của Mambo hoặc Joomla! hệ thống quản lý nội dung (CMS). VirtueMart được viết bằng PHP và yêu cầu môi trường cơ sở dữ liệu MySQL để lưu trữ. Nó phù hợp nhất cho các trang web có lưu lượng truy cập ở mức độ thấp đến trung bình.