Hiển thị kết quả duy nhất

VirtueMart (trước đây gọi là mambo-phpShop ) là một ứng dụng thương mại điện tử mã nguồn mở được thiết kế như một phần mở rộng của Mambo hoặc Joomla! hệ thống quản lý nội dung (CMS). VirtueMart được viết bằng PHP và yêu cầu môi trường cơ sở dữ liệu MySQL để lưu trữ.

Chi tiết →