Claroline 13.1.3

Claroline là một nền tảng eLearning và eWorking hợp tác ( hệ thống quản lý học tập ) được phát hành theo giấy phép nguồn mở GPL . Nó cho phép các tổ chức tạo và quản lý các khóa học cũng như không gian cộng tác trên web. Nền tảng này được các trường

Nhà xuất bản/tổ chức UClouvain

Chức năng của phần mềm

Nền tảng Claroline được tổ chức xoay quanh khái niệm không gian gắn liền với các khóa học hoặc hoạt động sư phạm . Mỗi không gian khóa học cung cấp một danh sách các công cụ cho phép giáo viên :

Viết mô tả khóa học
Xuất bản tài liệu ở bất kỳ định dạng nào (văn bản, PDF , HTML , video, v.v.)
Quản trị diễn đàn công khai hoặc riêng tư
Tạo lộ trình học tập (tương thích với SCORM )
Tạo nhóm người dùng
Soạn bài tập (tương thích IMS/ QTI chuẩn 2)
Cấu trúc một chương trình làm việc với các nhiệm vụ và thời hạn
Đăng thông báo (cũng qua email)
Đề xuất bài tập về nhà và chấm điểm trực tuyến
Xem thống kê số lần tham dự và hoàn thành bài tập
Sử dụng wiki để viết tài liệu cộng tác

Chi tiết sản phẩm

Claroline 13.1.3

Ngày phát hành Phiên bản mới nhất (13.1.3)

Hình thức bảo trì

Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh Tiếng Đức

Mô tả chi tiết

Claroline là một nền tảng eLearning và eWorking hợp tác ( hệ thống quản lý học tập ) được phát hành theo giấy phép nguồn mở GPL . Nó cho phép các tổ chức tạo và quản lý các khóa học cũng như không gian cộng tác trên web. Nền tảng này được các trường học và đại học sử dụng cho mục đích giáo dục cũng như để chia sẻ dữ liệu giữa các doanh nghiệp. Nó có sẵn ở khoảng 100 quốc gia và bằng 35 ngôn ngữ khác nhau.