Aimeos

Aimeos là khuôn khổ thương mại điện tử siêu nhanh và đầy đủ tính năng dành cho các cửa hàng tùy chỉnh trực tuyến sáng tạo và các ứng dụng B2B với vị trí thị trường trong Laravel, Symfony, TYPO3 và các khuôn khổ PHP khác

Nhà xuất bản/tổ chức Aimeos

Chức năng của phần mềm

Cửa hàng trực tuyến tùy chỉnh
Các nền tảng SaaS có thể mở rộng như Shopify
Thị trường lớn hơn Amazon
Compex các ứng dụng thương mại điện tử B2B
Cổng người bán lại ở cấp độ không giới hạn
Nền tảng thương mại nội dung

Lĩnh Vực
 • Nền Tảng
 • Chi tiết sản phẩm

  Aimeos

  Ngày phát hành Phiên bản mới nhất ()

  Hình thức bảo trì

  Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh Tiếng Catalan Tiếng Estonia Tiếng Hy Lạp Tiếng Séc

  Mô tả chi tiết

  Aimeos là khuôn khổ thương mại điện tử siêu nhanh và đầy đủ tính năng dành cho các cửa hàng tùy chỉnh trực tuyến sáng tạo và các ứng dụng B2B với vị trí thị trường trong Laravel, Symfony, TYPO3 và các khuôn khổ PHP khác