CKAN 2.10.0

CKAN là một giải pháp phần mềm hoàn chỉnh về truy cập và sử dụng dữ liệu – bằng cách cung cấp công cụ để xuất bản, chia sẻ, tìm kiếm và sử dụng dữ liệu (bao gồm lưu trữ dữ liệu và cung cấp các thư viện dữ liệu APIs mạnh mẽ).

Nhà xuất bản/tổ chức Quỹ tri thức mở

Chức năng của phần mềm

CKAN nhằm mục đích xuất bản dữ liệu (các chính phủ quốc gia và khu vực, công ty và tổ chức) muốn làm cho dữ liệu của họ mở và sẵn sàng. CKAN được dùng bởi các chính phủ và các nhóm người sử dụng trên toàn thế giới và và quyền hạn một loạt các cổng thông tin dữ liệu chính thức và cộng đồng bao gồm cổng thông cho chính quyền địa phương, quốc gia và quốc tế, chẳng hạn như của Vương quốc Anh data.gov.uk và cộng đồng châu Âu publicdata.eu, Brazin dados.gov.br, Hà Lan và Cổng thông tin chính phủ Hà Lan, cũng như nhiều website ở Mỹ, Anh Argentina, Phần Lan và nhiều nước khác.

Lĩnh Vực
 • Nền Tảng
 • Chi tiết sản phẩm

  CKAN 2.10.0

  Ngày phát hành Phiên bản mới nhất (2.10.0)

  Hình thức bảo trì

  Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh

  Mô tả chi tiết

  CKAN là một giải pháp phần mềm hoàn chỉnh về truy cập và sử dụng dữ liệu – bằng cách cung cấp công cụ để xuất bản, chia sẻ, tìm kiếm và sử dụng dữ liệu (bao gồm lưu trữ dữ liệu và cung cấp các thư viện dữ liệu APIs mạnh mẽ).