ANPR 1.0

Cơ quan đăng ký quốc gia về dân số thường trú

ANPR là sổ đăng ký trung tâm duy nhất, giúp lưu giữ thông tin cập nhật về nơi cư trú, tình trạng gia đình, v.v.  

Nhà xuất bản/tổ chức Sogei

Chức năng của phần mềm

ANPR có chức năng:

Xác minh phần mềm do thành phố phát triển để trích xuất dữ liệu từ cơ quan đăng ký thành phố và gửi đến ANPR (thử nghiệm tiếp quản);

Tìm hiểu cách ứng dụng Web hoạt động (WA và WA tích hợp);

Xác minh chức năng của hệ thống quản lý được tích hợp với dịch vụ ANPR (WS);

Kiểm tra sự liên kết của cơ sở dữ liệu dịch vụ cục bộ của bạn (WA và WS tích hợp)

ANPR giúp cơ quan quản lý:

Tránh trùng lặp trong giao tiếp với Cơ quan hành chính công;

Đảm bảo sự chắc chắn và chất lượng cao hơn của dữ liệu cá nhân;

Đơn giản hóa các hoạt động thay đổi nơi cư trú, di cư, nhập cư, điều tra dân số, v.v.

Lĩnh Vực
 • Nền Tảng
 • Chi tiết sản phẩm

  ANPR 1.0

  Cơ quan đăng ký quốc gia về dân số thường trú

  Ngày phát hành Phiên bản mới nhất 18/10/2019 (1.0)

  Hình thức bảo trì

  Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh Tiếng ý

  Mô tả chi tiết

  ANPR là sổ đăng ký trung tâm duy nhất, giúp lưu giữ thông tin cập nhật về nơi cư trú, tình trạng gia đình, v.v.