FatturaPA beta

Hóa đơn điện tử

FatturaPA là quá trình quản lý việc phát hành, gửi và lưu trữ kỹ thuật số chứng từ hóa đơn. Một trong những ưu điểm lớn nhất của hóa đơn điện tử là đơn giản hóa và tăng tính minh bạch chung. Nó giúp Nhà nước chống trốn thuế bằng cách xác minh dữ liệu

Nhà xuất bản/tổ chức AGID Sogei

Hỗ trợ kỹ thuật

sdi01@pec.fatturapa.it

Chức năng của phần mềm

Lĩnh Vực
 • Nền Tảng
 • Chi tiết sản phẩm

  FatturaPA beta

  Hóa đơn điện tử

  Ngày phát hành Phiên bản mới nhất 22/11/2022 (beta)

  Hình thức bảo trì Nội bộ

  Hỗ trợ kỹ thuật

  sdi01@pec.fatturapa.it

  Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh Tiếng ý

  Mô tả chi tiết

  FatturaPA là quá trình quản lý việc phát hành, gửi và lưu trữ kỹ thuật số chứng từ hóa đơn.

  Một trong những ưu điểm lớn nhất của hóa đơn điện tử là đơn giản hóa và tăng tính minh bạch chung. Nó giúp Nhà nước chống trốn thuế bằng cách xác minh dữ liệu hóa đơn.