Hiển thị kết quả duy nhất

Sakai là một nền tảng phần mềm giáo dục mã nguồn mở , hướng tới cộng đồng, miễn phí được thiết kế để hỗ trợ giảng dạy, nghiên cứu và cộng tác. Các hệ thống thuộc loại này còn được gọi là hệ thống quản lý học tập (LMS), hệ thống quản lý khóa học

Chi tiết →