Hiển thị kết quả duy nhất

Đây là một nền tảng nguồn mở thương mại điện tử NodeJS đầu tiên của API Mở và nó cho phép khách hàng tùy chỉnh đầy đủ, mở rộng, làm lại và triển khai một cửa hàng trực tuyến hoặc công nghệ thị trường. Nó được xây dựng bằng Node.js, MongoDB và GraphQL, hoạt động

Chi tiết →