Hiển thị tất cả 9 kết quả

CrateDB là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu SQL phân tán tích hợp kho lưu trữ dữ liệu hướng tài liệu có thể tìm kiếm đầy đủ . Nó là mã nguồn mở , được viết bằng Java , dựa trên kiến ​​trúc không chia sẻ và được thiết kế để có

Chi tiết →

eXist-db (hay gọi tắt là eXist ) là một dự án phần mềm nguồn mở dành cho cơ sở dữ liệu NoSQL được xây dựng trên công nghệ XML . Nó được phân loại là cả hệ thống cơ sở dữ liệu hướng tài liệu NoSQL và cơ sở dữ liệu XML gốc (và nó

Chi tiết →

MariaDB là một sản phẩm mã đóng tách ra từ mã mở do cộng đồng phát triển của hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL nhằm theo hướng không phải trả phí. MariaDB được định hướng để duy trì khả năng tương thích cao với MySQL

Chi tiết →

MongoDB là cơ sở dữ liệu hướng tài liệu, lưu trữ dữ liệu trong các document dạng JSON với schema động rất linh hoạt, sử dụng cơ sở dữ liệu này để xây dựng các ứng dụng không có quá nhiều mối quan hệ giữa các document.

Chi tiết →

MySQL là một cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở phổ biến, hiện thuộc sở hữu của Oracle. MySQL nằm trong danh sách LAMP stack là nền tảng của các hosting website sử dụng chủ yếu Linux. Hỗ trợ nhiều công cụ lưu trữ, phân nhóm, lập chỉ mục toàn văn bản, và

Chi tiết →

OpenIO cung cấp khả năng lưu trữ đối tượng cho nhiều ứng dụng hiệu suất cao. OpenIO là kho lưu trữ đối tượng được xác định bằng phần mềm hỗ trợ S3, được lưu trữ trên đám mây hoặc ở biên, trên bất kỳ tổ hợp phần cứng nào. Nó đã được thiết kế ngay

Chi tiết →

PostgreSQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ và đối tượng được phát triển tại khoa điện toán Đại học California dựa trên POSTGRES 4.2. PostgreSQL chạy được trên tất cả các hệ điều hành như Linux, UNIX, Mac OS X, Solaris và Windows.  Nhiều công ty lớn như Apple, Fujitsu, Red

Chi tiết →

Redis là 1 hệ thống lưu trữ key-value rất mạnh mẽ và phổ biến hiện nay. Redis là một sự lựa chọn tuyệt vời khi cần đến một server lưu trữ dữ liệu đòi hỏi tính mở rộng cao (scaleable) và chia sẻ bởi nhiều tiến trình, nhiều ứng dụng và nhiều máy chủ khác

Chi tiết →

SQLite là hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ nhỏ gọn, hoàn chỉnh, có thể cài đặt bên trong các trình ứng dụng khác. SQLite được Richard Hipp viết dưới dạng thư viện bằng ngôn ngữ lập trình C.

Chi tiết →