OpenIO

OpenIO cung cấp khả năng lưu trữ đối tượng cho nhiều ứng dụng hiệu suất cao. OpenIO là kho lưu trữ đối tượng được xác định bằng phần mềm hỗ trợ S3, được lưu trữ trên đám mây hoặc ở biên, trên bất kỳ tổ hợp phần cứng nào. Nó đã được thiết kế ngay

Nhà xuất bản/tổ chức

Chức năng của phần mềm

Chi tiết sản phẩm

OpenIO

Ngày phát hành Phiên bản mới nhất ()

Hình thức bảo trì

Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh Tiếng Catalan Tiếng Đức

Mô tả chi tiết

OpenIO cung cấp khả năng lưu trữ đối tượng cho nhiều ứng dụng hiệu suất cao. OpenIO là kho lưu trữ đối tượng được xác định bằng phần mềm hỗ trợ S3, được lưu trữ trên đám mây hoặc ở biên, trên bất kỳ tổ hợp phần cứng nào. Nó đã được thiết kế ngay từ đầu để mang lại hiệu suất và hiệu quả chi phí ở mọi quy mô, [6] và đã được tối ưu hóa cho Dữ liệu lớn , HPC và AI.
OpenIO lưu trữ các đối tượng trong một cấu trúc phẳng trong một thư mục phân tán rộng rãi với các hướng dẫn , cho phép đường dẫn truy vấn dữ liệu độc lập với số lượng nút và hiệu suất không bị ảnh hưởng bởi sự tăng trưởng của công suất