Redis 7.2.3

Redis là 1 hệ thống lưu trữ key-value rất mạnh mẽ và phổ biến hiện nay. Redis là một sự lựa chọn tuyệt vời khi cần đến một server lưu trữ dữ liệu đòi hỏi tính mở rộng cao (scaleable) và chia sẻ bởi nhiều tiến trình, nhiều ứng dụng và nhiều máy chủ khác

Nhà xuất bản/tổ chức Salvatore Sanfilippo

Chức năng của phần mềm

Redis có những tính năng chính như:

– Hoạt động lưu trữ key-value trên RAM cao.

– Cho phép phục hồi dữ liệu khi gặp sự cố nhờ việc lưu trữ dữ liệu trên đĩa cứng .

– Có khả năng phản hồi rất nhanh chỉ với vài mili giây để xử lý hàng triệu request mỗi giây.

– Tính năng sao chép đồng bộ giữa 2 cơ sở dữ liệu với nhau (replication) và tính năng cluster.

Chi tiết sản phẩm

Redis 7.2.3

Ngày phát hành Phiên bản mới nhất 01/11/2023 (7.2.3)

Hình thức bảo trì

Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh

Mô tả chi tiết

Redis là 1 hệ thống lưu trữ key-value rất mạnh mẽ và phổ biến hiện nay. Redis là một sự lựa chọn tuyệt vời khi cần đến một server lưu trữ dữ liệu đòi hỏi tính mở rộng cao (scaleable) và chia sẻ bởi nhiều tiến trình, nhiều ứng dụng và nhiều máy chủ khác nhau.