Salt v3006.4

Tự động hóa

Salt là một công cụ tự động để triển khai, định cấu hình và quản lý các hệ thống CNTT phức tạp. Sử dụng Salt để tự động hóa các tác vụ quản trị cơ sở hạ tầng phổ biến và đảm bảo rằng tất cả các thành phần trong cơ sở hạ tầng hoạt

Chức năng của phần mềm

Chức năng phần mềm:

 • Quản lý việc triển khai và cấu hình hệ điều hành.
 • Cài đặt và cấu hình các ứng dụng, dịch vụ phần mềm.
 • Quản lý máy chủ, máy ảo, vùng chứa, cơ sở dữ liệu, máy chủ web, thiết bị mạng, v.v.
 • Đảm bảo cấu hình nhất quán và ngăn chặn tình trạng lệch cấu hình.

Salt lý tưởng cho việc quản lý cấu hình vì nó có thể cắm, tùy chỉnh và hoạt động tốt với nhiều công nghệ hiện có. Ngoài quản lý cấu hình, Salt còn có thể:

 • Tự động hóa và điều phối các quy trình CNTT thông thường, chẳng hạn như các tác vụ bắt buộc phổ biến khi máy chủ ngừng hoạt động theo lịch trình hoặc nâng cấp hệ điều hành hoặc ứng dụng.
 • Tạo các hệ thống tự nhận thức, tự phục hồi có thể tự động ứng phó với tình trạng ngừng hoạt động, các sự cố quản trị thông thường hoặc các sự kiện quan trọng khác.
Lĩnh Vực
 • Công cụ DevOps
 • Chi tiết sản phẩm

  Salt v3006.4

  Tự động hóa

  Ngày phát hành Phiên bản mới nhất 28/10/2023 (v3006.4)

  Hình thức bảo trì

  Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh

  Mô tả chi tiết

  Salt là một công cụ tự động để triển khai, định cấu hình và quản lý các hệ thống CNTT phức tạp. Sử dụng Salt để tự động hóa các tác vụ quản trị cơ sở hạ tầng phổ biến và đảm bảo rằng tất cả các thành phần trong cơ sở hạ tầng hoạt động ở trạng thái mong muốn nhất quán
  Resources.data.gov là kho lưu trữ trực tuyến các hướng dẫn và công cụ để triển khai đạo luật dữ liệu Chính phủ mở và chiến lược dữ liệu liên bang. Kho được phát triển bởi văn phòng quản lý và ngân sách (OMB), văn phòng quản lý chương trình data.gov trong GSA TTS, văn phòng chính phủ và dịch vụ thông tin (OGIS) và cơ quan quản lý dịch vụ tổng hợp.

  Kho lưu trữ trung tâm cho các tài nguyên dữ liệu doanh nghiệp liên bang, bao gồm các công cụ, nghiên cứu điển hình, sổ tay và hướng dẫn về cách quản lý và sử dụng dữ liệu liên bang. Kho lưu trữ sẽ được cập nhật thường xuyên với các công cụ và tài nguyên bổ sung và sẽ được phát triển theo cách thức cộng tác, mở, phản hồi cập nhật thườn xuyên.

  Resources.data.gov ban đầu được ra mắt vào tháng 7 năm 2019, Từ tháng 11 năm 2019 đến tháng 5 năm 2020, kho lưu trữ đã được phát triển thêm với sự hỗ trợ từ Liên đoàn Dữ liệu Hoa Kỳ , một dự án được tài trợ bởi chương trình 10x của GSA .