Hiển thị tất cả 4 kết quả

Clonezilla là một chương trình sao chép hình ảnh và phân vùng ổ đĩa nguồn mở miễn phí. Clonezilla có thể sao lưu hệ thống, sao chép toàn bộ drive, triển khai hệ thống… Ngoài ra, nó còn hỗ trợ hàng loạt hệ thống file, bootloader, mã hóa  Clonezilla Server Edition sử dụng công nghệ multicast để triển

Chi tiết →

MongoDB là cơ sở dữ liệu hướng tài liệu, lưu trữ dữ liệu trong các document dạng JSON với schema động rất linh hoạt, sử dụng cơ sở dữ liệu này để xây dựng các ứng dụng không có quá nhiều mối quan hệ giữa các document.

Chi tiết →

Redis là 1 hệ thống lưu trữ key-value rất mạnh mẽ và phổ biến hiện nay. Redis là một sự lựa chọn tuyệt vời khi cần đến một server lưu trữ dữ liệu đòi hỏi tính mở rộng cao (scaleable) và chia sẻ bởi nhiều tiến trình, nhiều ứng dụng và nhiều máy chủ khác

Chi tiết →

Salt là một công cụ tự động để triển khai, định cấu hình và quản lý các hệ thống CNTT phức tạp. Sử dụng Salt để tự động hóa các tác vụ quản trị cơ sở hạ tầng phổ biến và đảm bảo rằng tất cả các thành phần trong cơ sở hạ tầng hoạt

Chi tiết →