Mint Desktop 19.1

Một bản phân phối Linux dựa trên nền tảng Ubuntu. Linux Mint có thêm nhiều tính năng mà Ubuntu không có.

Nhà xuất bản/tổ chức và cộng đồng mạng

Chức năng của phần mềm

Sử dụng bộ nhớ trong Cinnamon thấp 

Trình quản lý phần mềm nhanh, nhẹ và kiểu dáng đẹp

Hỗ trợ Themes, Applet, Desklet linh hoạt

Linux Mint vô hiệu hóa Snap Store theo mặc định

Chi tiết sản phẩm

Mint Desktop 19.1

Ngày phát hành Phiên bản mới nhất 05/06/2023 (19.1)

Hình thức bảo trì

Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh

Mô tả chi tiết

Một bản phân phối Linux dựa trên nền tảng Ubuntu. Linux Mint có thêm nhiều tính năng mà Ubuntu không có.