Hiển thị kết quả duy nhất

Một bản phân phối Linux dựa trên nền tảng Ubuntu. Linux Mint có thêm nhiều tính năng mà Ubuntu không có.

Chi tiết →