Madison 1.8.5

Madison là một nền tảng nguồn mở được xây dựng bởi OpenGov Foundation giúp các nhà lập pháp chia sẻ luật pháp với công dân của họ, công dân có thể tương tác trực tiếp với luật trước khi nó trở thành luật bằng cách bình luận, đặt câu hỏi và đưa ra những cải

Nhà xuất bản/tổ chức OpenGov Foundation

Chức năng của phần mềm

Lĩnh Vực
 • Công cụ DevOps
 • Chi tiết sản phẩm

  Madison 1.8.5

  Ngày phát hành Phiên bản mới nhất 15/03/2018 (1.8.5)

  Hình thức bảo trì

  Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh

  Mô tả chi tiết

  Madison là một nền tảng nguồn mở được xây dựng bởi OpenGov Foundation giúp các nhà lập pháp chia sẻ luật pháp với công dân của họ, công dân có thể tương tác trực tiếp với luật trước khi nó trở thành luật bằng cách bình luận, đặt câu hỏi và đưa ra những cải tiến trực tiếp về luật đang được xem xét.