Zimbra Collaboration 7.3.1

Zimbra Collaboration Suite là bộ phần mềm cộng tác có các đặc điểm, tính năng chính sau: thư điện tử, lịch công tác, sổ địa chỉ, danh mục công việc, chat,…

Nhà xuất bản/tổ chức Synacor

Chức năng của phần mềm

Zimbra cung cấp các tính năng email, lập lịch công tác.

Sao lưu & khôi phục theo thời gian thực

Quản lý bộ nhớ phân cấp (HSM)

Đồng bộ hóa di động

Các tính năng bảo mật

Lưu trữ & tìm kiếm

Đồng bộ Outlook sử dụng MAPI

Quản lý và bảo trì đơn giản

Chi tiết sản phẩm

Zimbra Collaboration 7.3.1

Ngày phát hành Phiên bản mới nhất (7.3.1)

Hình thức bảo trì

Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh

Mô tả chi tiết

Zimbra Collaboration Suite là bộ phần mềm cộng tác có các đặc điểm, tính năng chính sau: thư điện tử, lịch công tác, sổ địa chỉ, danh mục công việc, chat,…