LibreOffice 6.1.2

Phần mềm văn phòng

LibreOffice là bộ phần mềm văn phòng tự do do The Document Foundation phát triển, tương thích với các bộ phần mềm văn phòng khác và có thể chạy được trên nhiều hệ điều hành khác nhau.

Nhà xuất bản/tổ chức The Document Foundation

Chức năng của phần mềm

Soạn thảo văn bản nhanh hơn với LibreOffice Writer

Xử lý bảng tính có độ chính xác cao hơn với LibreOffice Calc

Tạo các bài thuyết trình chuyên nghiệp

Vẽ với LibreOffice Draw, với nhiều lựa chọn đa dạng

Tạo và quản lý cơ sở dữ liệu khoa học hơn với LibreOffice Base

Tạo các phương trình và công thức toán học từ đơn giản đến phức tạp

Vẽ biểu đồ, tùy chỉnh chương trình tạo tệp PDF nhanh chóng, chính xác

 

Chi tiết sản phẩm

LibreOffice 6.1.2

Phần mềm văn phòng

Ngày phát hành Phiên bản mới nhất (6.1.2)

Hình thức bảo trì

Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh

Mô tả chi tiết

LibreOffice là bộ phần mềm văn phòng tự do do The Document Foundation phát triển, tương thích với các bộ phần mềm văn phòng khác và có thể chạy được trên nhiều hệ điều hành khác nhau.