Hiển thị tất cả 2 kết quả

Một bản phân phối Linux dựa trên nền tảng Ubuntu. Linux Mint có thêm nhiều tính năng mà Ubuntu không có.

Chi tiết →

Ubuntu Desktop là hệ điều hành máy tính dựa trên Debian GNU/Linux, một bản phân phối Linux thông dụng

Chi tiết →