OpenOffice 4.1.6

OpenOffice.org Calc, hay OpenOffice Calc là phần mềm bảng tính trong bộ OpenOffice.org. Chương trình có các tính năng tương tự như Microsoft Excel, và đọc/lưu file dưới dạng xls. Các tính năng của OpenOffice Calc có thể được mở rộng nhờ cách viết macro bằng ngôn ngữ OpenOffice.org Basic, vốn hơi khác VBA của

Nhà xuất bản/tổ chức Sun Microsystems và cộng đồng nguồn mở

Chức năng của phần mềm

Bao gồm các module sau:

  • Writer (Soạn thảo văn bản và soạn thảo Web HTML).
  • Calc (Bảng tính điện tử).
  • Draw (Vẽ các đối tượng đồ hoạ vector).
  • Impress (trình chiếu).
  • Base (cơ sở dữ liệu).
  • Math (soạn thảo công thức)

Chi tiết sản phẩm

OpenOffice 4.1.6

Ngày phát hành Phiên bản mới nhất (4.1.6)

Hình thức bảo trì

Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh

Mô tả chi tiết

OpenOffice.org Calc, hay OpenOffice Calc là phần mềm bảng tính trong bộ OpenOffice.org. Chương trình có các tính năng tương tự như Microsoft Excel, và đọc/lưu file dưới dạng xls. Các tính năng của OpenOffice Calc có thể được mở rộng nhờ cách viết macro bằng ngôn ngữ OpenOffice.org Basic, vốn hơi khác VBA của Excel.